Efteråret 2015 – gode artikler om situationen i folkeskolen

Facebook nærmest flyder over med gode artikler om situationen i folkeskolen.
Den kloge venstrepolitiker, Jens Rohde skriver på sin facebook: “Ingen kan have været i tvivl om folkeskolereformens konsekvenser. Advarslerne stod i kø. Men lærerne var jo bare en flok venstreorienterede fjolser, som ikke gad at arbejde og kun tænkte på sig selv…..”

Jeg tillader mig at forudsige, at Ellen Thrane Nørby, vores nye undervisningsminister ender med lidt eftersyn og lidt lappeløsninger. Målstyring, pisaskole, folkeskolens formål de grundlæggende præmisser kommer ikke i spil. Således ender det hele i ingenting. Det ender med noget symptombehandling, der først og fremmest berører de overfladiske strukturer. Skolereform handler ikke om lov 409 og dovne lærere (fiks strategi fra KL/Corydons side). Skolereform handler om samfundssyn, menneskesyn og læringssyn: kort sagt dannelsessyn. Hvordan pokker, er det lykkedes at lave en markant anderledes skole uden en dialog herom, det fatter jeg ikke, og det vil gå over i historiebøgerne!

Hvor kunne det være cool, hvis Nørby ville inddrage den voksende kritiske kreds (bl. a. Astrup Rømer, Brian Degn, Stig Skov, Iben Benedikte Valentin Jensen, Per Fibæk. Hvor ville jeg gerne se Astrup Rømer og Brian Degn i DR2 deadline til en snak om de helt grundlæggende præmisser.

Det kunne være spændende at få snakken væk fra arbejdstid og så komme ned i substansen. Det helt grundlæggende: hvad er det vi vil med folkeskolen, altså selve folkeskolens formål.

Jeg har her forsøgt at samle lidt aktuelle artikler:

Thomas Astrup Rømer – om dannelse kontra læring
“Nogen mener vist, at dette ”lære at lære”-synspunkt er moderne, mens dannelse er noget ”gammeldags”? Det hører man i al fald tit. Men hvordan kan man som uddannelsesmenneske hævde, at hele landets og Europas grundlag og strømning, altså alt det, vores sætninger er lavet af, er ”gammeldags”, mens at glemme alt dette skulle være moderne? Sådan taler man kun i en andedam.”
http://magisterbladet.dk/blogogdebat/dannelseerdoedogbegravetidanskuddannelsespolitik

Målstyring:
“Jeg kan tilbyde mine elever en tilrettelagt læringssti, men det øjeblik vi undres sammen, det øjeblik muligheden opstår for at svinge sig op på en bevinget Pegasus sammen mod nye horisonter, da flyr jeg straks det målstyrede monsters fangearme i bytte for dannelsens sus.”
http://www.folkeskolen.dk/566947/det-maalstyrede-monster

“Ingen vil benægte, at de lærer ti gange hurtigere, hvis de er engagerede. Det er det, det hele handler om. Vi er allermest engagerede, når vores aktiviteter surfer på en bølge af positive følelser og forventninger. Hånden på hjertet, hvor mange elever surfer i dag gennem skoledagen på en bølge af positive følelser og forventninger? Og hvor mange elever vil i den test- og læringsmålstyrede skole (hvis den bliver til virkelighed) surfe gennem skoledagen på en bølge af positive følelser og forventninger? Det eneste vand, der kommer ud af den læringsmetode, er savlet fra de stakkels elever, der må nøjes med at blive oplært som Pavlovs hunde.”
https://www.folkeskolen.dk/564822/maalustyrlig-undervisning-vi-foeler-derfor-laerer-vi

Per Fibæk Laursen – Drop ambitionerne – og lav bedre undervisning
“lærerne opfordrer han til at droppe ambitionerne og dyrke de basale kvaliteter om klar og meningsfuld undervisning, passende høje udfordringer til eleverne og gode relationer – alle enkle principper, der bestemt ikke er lette at praktisere. Men hvis vi bare kunne få alle lærere til at undervise som skolens bedste, så er vi nået langt, er hans realistiske prognose. Væk med de teoretiske tirader fra ministerier og forvaltninger – ”keep it simple”, er hans budskab.”
http://www.klfnet.dk/aktuelt/nyhed/artikel/massiv-opbakning-til-laererfagligheden-politikere-og-embedsfolk-bliver-sat-paa-plads/
http://www.folkeskolen.dk/567288/hatten-af-for-fibaek

Lektor Jan Andreasen
“En revolutionering af børnenes hverdag, som politikerne skulle have holdt sig lang væk fra. Dertil kommer, at hele reformens indhold er hældt i hovedet på skolerne, uden at politikerne har gjort sig klart hvad det er de har sat i gang. Ingen aner, den dag i dag, hvad eksempelvis så centralt et tiltag, som den målstyrede undervisning indebærer. Hvordan det dog er lykkedes, at samle et stort flertal i Folketinget bag en så elitær og folkelig skolereform, er et af vor tids store ubesvarede spørgsmål. Foreløbig handler det om at minimere skaden, den forvolder.”
http://politiken.dk/debat/profiler/Jan_Andreasen/ECE2807848/skolereformen-er-ufolkelig—derfor-er-den-i-dyb-krise/

Iben Benedikt Valentin Jensen
“Vi skal have myndigheden tilbage som fagfolk. Vi må ikke begå samme fejl som andre lande, hvor demokratiet forsvandt eller aldrig kom. I den pædagogiske praksis skal vil have mulighed for at tage didaktiske valg og pædagogiske skøn. En pædagogisk praksis forsvinder i tsunamien med rendyrkede funktioner, kompetence-krav, detaljestyring og performancemål. I disse dage falder alle over sig selv i radioen og aviserne for at rose lærere og pædagoger: Giv dem og os arbejdsvilkår, så de kan bevare arbejdsglæden: giv dem kolleger og tid til forberedelse!!!!”
https://www.facebook.com/ibenvjensen/posts/1726345127593149
—-
Også i Oslo er man ude med Mørkelygten for at dokumentere effekten af målstyret undervisning.
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Det-store-barneeksperimentet-i-Osloskolen–8136489.html

Og så en generel artikel om politikere, der er højt hævet: Rank dig Antorini, Støjberg og Carl Holst. Luk ørene. Det går over.
“Hvad kan en politiker altså lære af Kejserens nye klæder? Ikke at ytringsfriheden er den vigtigste værdi i et demokratisk samfund, eller at enhver magthaver kan væltes af en uskyldig konstatering af sandheden. Tværtimod: Læren er, at hvorvidt man kan slippe af sted med et eller andet, først og fremmest afhænger af, hvordan man bærer det. Lad dig ikke slå ud af at være blevet taget i en unøjagtighed i DR2’s Detektor for eksempel. Gå bare ind i studiet og sig, at de muligvis har ret, men at du nu alligevel mener, at sandheden nok er sådan et sted midtimellem. Din modstander, den kritiske journalist, får nydelsen ved at være spydig over for magten og måske endda en lille pris. Og du selv kan fortsætte, som om intet var hændt.”
http://www.information.dk/494673