Facebook support

Har du en facebookside? Hvordan opdaterer du den? Hvordan er samspillet med din hjemmeside? Bruger du Sideadministrator app’en på din telefon? Annoncerer du på facebook? Hvorfor ikke?

Jeg vil meget klart anbefale dig enten selv at lave en facebookside eller få mig til det. For et mindre engangsbeløb laver jeg en side til dig med coverbillede og profilbillede. Hvis du selv vil, viser jeg gerne hvordan. Du kan vælge helt selv at stå for denne eller stå for den delvist.

Hvis jeg skal være support/backup/administrator på den, så lad os finde ud af det. Jeg forestiller mit, at jeg hjælper dig for et årløb beløb. Lad mig give et tilbud på det, hvis du har behov herfor. Heri er der løbende support indenfor rimelighedens grænser ??